Waarom CD&V Vooruit?

Politiek staat ten dienste van het volk. Velen voelen dit vandaag niet meer zo aan. Maar het gaat wel degelijk over uw levenskwaliteit, uw geborgenheid en  de samenleving waar u deel van uitmaakt. Om dit vandaag duidelijk te maken kan men niet binnen het eigen grote gelijk blijven, men moet bruggen bouwen, men moet compromissen zoeken, men moet participeren.

Het verenigingsleven speelt daarin een cruciale rol. CD&V Maarkedal wil de roep van de burger die zich steeds meer in het verenigingsleven en de samenleving engageert niet missen. Want mensen zijn vandaag meer dan ooit actief in hun gemeenschap, we dragen allemaal bij op onze eigen manier. Met ons nieuwe politieke project, CD&V Vooruit, willen wij daar het verlengstuk van zijn. Want wie de brug tussen politiek, middenveld en burger slaat, heeft de voltallige samenleving mee. Alleen zo geraak je vooruit!

Onze focus ligt op élke vereniging die de Maarkedalse samenleving mee kleur geeft. Élke vereniging heeft een eigen identiteit en die moet altijd en overal gerespecteerd worden. Of dit dan over de sportinfrastructuur van de lokale voetbalclub gaat of het eigen kot van de jeugdbeweging; het is de eigenheid die behouden moet blijven. Het bestuur in Maarkedal moet zich hier nederig én tegelijkertijd ambitieus in opstellen, de dialoog zoeken en identiteitsbeleving laten floreren. Want wij zijn Maarkedaller door het supporteren voor de lokale club, door te participeren in de jeugdvereniging onder de eigen kerktoren, door onze kinderen in de eigen gemeente naar school te sturen en zelfs door producten te kopen van onze eigen landbouwers. Deze zaken moeten dan ook beschermd en waar mogelijk uitgebouwd worden, want dit gaat pas écht over onze Maarkedalse identiteit.

CD&V Vooruit focust op samenwerking; heel wat vooruitgang op lokaal niveau is mogelijk op vlak van onderwijs, landbouw, lokale economie en gezondheidszorg. Maarkedal telt 6353 inwoners, en élk van ons gaat mee in die vooruitgang, samenwerking is de enige optie. Burgerparticipatie is dan ook essentieel en moet zo maximaal mogelijk aan bod komen. Want goed beleid bestaat niet zonder u, alles begint lokaal!

In onze verruiming heeft elke kandidaat een eigen achtergrond, iedereen moet de kans krijgen om deze naar buiten te brengen, wie hier in hokjes denkt begrijpt ons project echter niet.

CD&V Vooruit is verjonging en verruiming met respect voor waarden en normen. Dat is dan ook de reden waarom CD&V thuishoort in de naam van ons politieke project. Want wie vooruit wil, doet dat met respect voor tradities. En CD&V heeft in Maarkedal al meermaals bewezen een partij te zijn die een maatschappijvisie nastreeft waar iedereen in thuishoort.

Vooruit is coöperatie.

Vooruit is sociaal.

Vooruit is respect.

Vooruit is de weg!

Met vriendelijke groet,

De voltallige CD&V Vooruit-ploeg

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.