Op de gemeenteraad liegt men niet

28-03-2019

Op de gemeenteraad van 26 maart kwam het tot een zware discussie tussen schepen Filip Meirhaeghe (Open VLD) en oppositieleider Simon van Quickelberghe (CD&V) met betrekking tot het dossier van de voetbalaccommodatie in Maarkedal. Onze fractie beschuldigde Meirhaeghe ervan dat hij de gemeenteraad niet correct heeft ingelicht over het verloop van dit gevoelige dossier.

Op de gemeenteraad van 26 februari vroegen we al naar een stand van zaken. Schepen Meirhaeghe verklaarde toen dat er gesprekken liepen tussen de betrokken voetbalclubs over een voorstel van het gemeentebestuur. Over de inhoud van dat voorstel wilde hij toen niet communiceren. Enkel de werkwijze werd uit de doeken gedaan. Hij deelde mee dat het gemeentebestuur een bemiddelaar heeft aangeduid, die beide betrokken voetbalclubs over dit voorstel zou raadplegen met het ultieme doel iedereen rond de tafel te krijgen. De bemiddelaar zou onafhankelijk werken en door beide clubs aanvaard zijn.

Het werd al snel duidelijk dat Meirhaeghe de gemeenteraad heeft voorgelogen. Bij de volgende raad op 26 maart confronteerden we hem hiermee.

Zo is er niet één maar zijn er wel twee bemiddelaars aan het werk. De schepen beweert dat hij dit gewoon vergeten te vermelden was. De vergadering waarop deze twee bemiddelaars werden aangesteld had lang voor de gemeenteraad plaatsgevonden en hij was ... het gewoon vergeten. Blijkbaar is dat een fait divers, een detail. Dat kunnen we gewoon niet begrijpen.

We stelden ook de vraag in welke mate deze bemiddelaar onafhankelijk zou kunnen genoemd worden. De schepen geeft toe dat één van de twee bemiddelaars een sponsor is van één van de betrokken clubs. Maar dat hoeft, volgens hem, niet te betekenen dat deze persoon partijdig is. Begrijpe wie begrijpen kan?
De andere bemiddelaar is, volgens Meirhaeghe, zonder enige twijfel neutraal omdat hij geen deel uitmaakt van één van de besturen van de betrokken clubs. Opnieuw een leugen. Dat komt hij met het schaamrood op de wangen ook toegeven na afloop van de gemeenteraad op de parking. De tweede bemiddelaar maakt namelijk deel uit van de raad van bestuur van één van de clubs.

“Het belangrijkste is dat we de schepen zover gekregen hebben dat hij het voorstel op de volgende gemeenteraad zal toelichten. We zijn dus in blijde verwachting. Eindelijk komt er een inhoudelijk debat. Dat is in het belang van alle betrokken verenigingen.”

Ofwel was Meirhaeghe hiervan niet op de hoogte, wat heel onwaarschijnlijk zou zijn als bevoegd schepen. Ofwel heeft hij dat om de één of andere reden bewust verzwegen. Dit is niet niets. Een lid van de uitvoerende macht -een schepen- heeft de plicht de gemeenteraad correct in te lichten over de lopende dossiers. Meirhaeghe blijft volhouden dat hij het niet wist. Als hij de waarheid spreekt, geeft hij eigenlijk toe dat zijn dossierkennis ontoereikend is. Dergelijk belangrijke zaken moet je gewoon weten, er is geen enkel excuus hiervoor.

“Wat doet de burgemeester? Hij schuift de hete aardappel vakkundig door en laat de schepen gewoon verder spartelen. N-VA vindt het blijkbaar niet de moeite om haar coalitiepartner te steunen. Wat een farce!

Tenslotte beweerde de schepen dat de bemiddelaars wel aanvaard werden door beide clubs. Ook dat kunnen we moeilijk geloven.  Hij heeft het misschien wel gevraagd aan de clubs maar dat zal eerder retorisch gebeurd zijn. Dat is niet hetzelfde als echt inspraak krijgen. Bovendien is het helemaal niet logisch dat beide clubs hier echt mee akkoord zouden gaan gezien de partijdigheid van de bemiddelaars.

Het belangrijkste is dat we Meirhaeghe zover gekregen hebben dat hij het voorstel op de volgende gemeenteraad zal toelichten. We zijn dus in blijde verwachting. Eindelijk komt er een inhoudelijk debat.  

Lees ook:

Oppositiepartij CD&V klopt op tafel in voetbaldossier: “Stop met geheimdoenerij en leugens” (artikel HLN)

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.