Burgemeester Nachtergaele heeft het al meermaals beloofd. Op de Burgemeestersmarathon van Radio 2, eind februari, deelde hij mee op heel korte termijn met een oplossing voor het voetbalprobleem naar buiten te komen. Hij grapte zelfs nog dat hij Radio 2 eerst op de hoogte zou brengen. Een aantal maanden later zijn we nog steeds niets wijzer geworden. Men is ermee bezig, dat is waar. Maar de manier waarop is op zijn zachtst gezegd merkwaardig.

Waar gaat het nu weer over?

Maarkedal heeft twee voetbalclubs, KVVV Ardennen en KSV Maarkedal, twee clubs met een rijke geschiedenis. Op sportief vlak staan beide clubs goed hun mannetje. De voetbalaccommodatie laat echter de wensen over. Een aftandse infrastructuur die helemaal niet meer voldoet aan de noden die een moderne voetbalploeg vandaag heeft en die een hypotheek legt op de toekomst van het voetbal in Maarkedal. Het probleem is echter niet nieuw maar staat de laatste jaren steeds hoger op de politieke agenda.

Is er dan echt niets gebeurd? Toch wel; er was een haalbare oplossing voorhanden maar deze is -bij de bestuurswissel in 2012- spijtig genoeg onmogelijk gemaakt. Andere beleidskeuzes heette dat dan. In de vorige legislatuur kwam het gemeentebestuur met een ondoordacht en onhaalbaar alternatief op de proppen, deze haalde het uiteindelijk niet.

Tot op heden is er dus nog niets veranderd. De clubs zijn de onzekerheid beu en vragen, nu voor eens en voor altijd, een oplossing met een mooi toekomstperspectief op lange termijn.

En de oplossing is …

De vraag van één miljoen is natuurlijk hoe het gemeentebestuur dit gaat oplossen. Een gedetailleerd antwoord krijgen we niet. Alleen de werkwijze werd reeds uit de doeken gedaan. Het gemeentebestuur stelde een ‘onafhankelijke’ bemiddelaar aan, die beide clubs aan tafel brengt rond een voorstel van de gemeente. Wie die bemiddelaar is, werd ook nooit officieel meegedeeld. Uiteraard duurt het niet lang vooraleer dergelijke zaken op de één of andere manier bekend worden. Zo weten we ondertussen dat er niet één maar wel twee bemiddelaars zijn. Ook de identiteit van deze bemiddelaars is reeds bekend en doet toch wel ernstige vragen rijzen bij hun onafhankelijkheid. Het gemeentebestuur zegt dat beide clubs akkoord gegaan zijn met deze personen als bemidelaars, wij weten uit goede bron dat dit helemaal niet klopt. Bepaalde partijen zijn met andere woorden in het nadeel aan de onderhandelingstafel. Een slecht begin dus!  

audiofragment gemeenteraad 26/02

(Klik op bovestaande link en beluister het antwoord van schepen Meirhaeghe.)

… geheim?!

Wat het voorstel juist inhoudt, mag blijkbaar ook niet geweten zijn. Het gemeentebestuur wil dit zoveel mogelijk geheim houden om zo de onderhandelingen alle kansen te geven. Een drogreden van jewelste, deze achterkamerpolitiek draagt helemaal niet bij tot een duurzame oplossing. Waarom mag het publieke debat niet gevoerd worden? Het zou juist een verrijking zijn voor de onderhandelingen. Dit is de omgekeerde wereld, dit dossier is te belangrijk om in donkere achterkamertjes te verdwijnen. Wij hebben als oppositie het recht om een dergelijk dossier op de gemeenteraad te behandelen, dat heet openbaarheid van bestuur. De gemeenteraad is nog altijd de wetgevende macht in onze gemeente, het is geen ordinaire praatbarak die uiteindelijk geen toegevoegde waarde heeft.

De schijn van een onderhandelde oplossing

Neen, wij geloven niet in deze werkwijze, het lijkt er meer en meer op dat men bepaalde zaken wil forceren en dat liefst zonder pottenkijkers. Wat is het werkelijke doel van deze onderhandelingen? Tot een oplossing komen die door iedereen gedragen wordt of bepaalde partijen gewoon iets door hun strot duwen maar ondertussen de schijn ophouden dat ze wel mee aan tafel zaten? Stel dat de onderhandelingen afspringen, dan kan het gemeentebestuur mooi de zwartepiet doorschuiven naar de betrokken clubs onder het mom van ‘Wij hebben het geprobeerd maar er was geen goodwill om tot een oplossing te komen’. Daartegenover zal het gemeentebestuur wel de pluimen op haar hoed steken, als er -wonder bij wonder- toch iets goed van komt.

Not amused

We leven echter in 2019 en vragen ons oprecht af of het gemeentebestuur dat goed beseft. Dergelijke zaken in tijden van snelle media en transparantie geheim houden, is gewoon onmogelijk. Het hoeft dan ook niet te verwonderen dat er nu en dan iets verschijnt op sociale media dat paniek veroorzaakt. In plaats van de gemoederen te bewaren en alsnog open kaart te spelen, blijft men volharden in de boosheid wat alles alleen nog maar erger maakt. Het is pijnlijk dat een vereniging via sociale media moet vernemen dat haar terreinen ingenomen zullen worden terwijl er nooit enige officiële communicatie over geweest is. De hondenschool Vlaamse Ardennen ziet zo haar eigen toekomst in gevaar en is, meer dan terecht, not amused.

Kaarten op tafel

Daarom vragen wij aan het gemeentebestuur, in het belang van alle betrokken partijen. Gooi uw kaarten op tafel, deel ons uw plannen mee. Ga in debat en geef zo elke vereniging een faire kans. Dat hebben ze nu wel verdiend!

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.