Gemeenteraad live

Op deze pagina informeren wij u graag over de beslissingen genomen op de gemeenteraad.

Gemeenteraad 26/03/2019

Vergroening landschap

Opmerking op het verslag van vorige gemeenteraad. Herman Van Boven herhaalt zijn opmerking dat de burgemeester nog niet gesproken heeft met de landbouworganisaties over de plannen met betrekking tot de vergroening van het Maarkedals landschap. De burgmeester zegt wel al meermaals gesproken te hebben met ABS maar nog niet met Boerenbond. Het is nochtans belangrijk dat alle landbouworganisaties betrokken worden. De burgemeester belooft uiteindelijk het gesprek aan te gaan met alle organisaties. Wordt vervolgd ...

Verkeersdrempels

Een politiereglement werd goedgekeurd voor twee verkeersdrempels in de Kaperij en Bosgatstraat (Schorisse). Verkeersdrempels zijn geen ideale oplossing, ze zijn vooral heel hinderlijk voor landbouwmachines, voertuigen moeten na de hindernis opnieuw optrekken en dat heeft heel wat nadelen, lawaaihinder, grotere CO2-uitstoot, ... UIteraard zijn we niet tegen verkeersveiligheid, daarom onthielden we ons bij de stemming. De burgemeester geeft toe dat er betere oplossingen bestaan en zegt dat de drempels niet blijvend zijn, ze zijn immers opvijsbaar op de weg en daardoor later gemakkelijk te verwijderen. Als er dan later aan de weg gewerkt wordt, zal bekeken worden welke de beste manier is om de verkeersveiligheid te verhogen  en terzelfdertijd het comfort voor de weggebruiker te garanderen.

Geen vrijstelling politieke partijen voor belasting op reclamedrukwerk

In het reglement dat eind 2018 werd goedgekeurd, werden politieke partijen vrijgesteld van de belasting. Dat was een vergissing en is bij deze rechtgezet.

Cultuurraad wordt cultuurnetwerk

Het adviesorgaan cultuurraad en de beheerorganen van de bibliotheek en het gemeenschapscentrum  worden geïntegreerd in een nieuw overlegplatform, het cultuurnetwerk. Het cultuurnetwerk heeft ook als doel cultuur in Maarkedal te bevorderen door zelf activiteiten te organiseren. Er is ook ruimte voor burgerparticipatie.

Voetbaldossier

De hoofdbrok van deze gemeenteraad  was opnieuw het voetbaldossier. We confronteerden de bevoegde schepen met een aantal 'onwaarheden' die hij vorige gemeenteraad verkondigde.

Voor meer informatie:

Het voetbaldossier, geheimhouderij moet stoppen

Op de gemeenteraad liegt men niet

CD&V klopt op tafel in voetbaldossier: "Stop met geheimdoenerij en leugens" (ARTIKEL HET LAATSTE NIEUWS)

Meer lezen:

verslag gemeenteraad 26/03 (besluitenlijst)

(verslag gemeenteraad notulen - wordt gepubliceerd na goedkeuring in zitting op 28 mei 2019)

zittingsverslag gemeenteraad 26/03 (audio)

verslag OCMW-raad 26/03 (besluitenlijst)

(verslag OCMW-raad notulen - wordt gepubliceerd na goedkeuring in zitting op 28 mei 2019)

zittingsverslag OCMW-raad 26/03 (audio)

Gemeenteraad 26/02/2019

Voetbaldossier
Volledig in het geheim gehuld. Eerder beloofde onze burgemeester op Radio 2 dat de oplossing de week na het interview bekend gemaakt zou worden, ondertussen zijn we al 3 weken verder en is het volledige dossier in geheimzinnigheid gehuld. De locatie en de persoon van bemiddelaar tussen de voetbalploegen mogen we blijkbaar niet kennen. Wat wel gezegd werd: beide voetbalploegen moeten in één locatie ondergebracht worden, wat de facto een poging van het gemeentebestuur is tot het forceren van een fusie. Het volledige dossier vervalt in achterkamerpolitiek weg van het publiek debat.

Dossier Marca
De totale opgelopen kosten van het Marca tot dusver werden bekend gemaakt: 466 000 euro. De extra foyer die nog gepland werd zal niet uitgevoerd worden. De reden die werd gegeven: “het moet op maat van Maarkedal blijven.” 
Vraag is echter of dit project wel ooit op maat van Maarkedal is geweest. Men beseft blijkbaar nu pas dat het te ver gaat. De hoger dan verwachte kosten zullen dit besef eindelijk aangewakkerd hebben.

Ook is het zo dat er 27 april een fuif of ‘silent disco’ gepland staat in het Marca. Onze fractie heeft in het verleden altijd al de schrik uitgesproken dat de kerk in Maarke voor grote feestevenementen zou gebruikt worden binnen 'het Marca-project', dit ligt voor ons heel gevoelig aangezien de kerk omringd is door een begraafplaats. Laat ons wel duidelijk zijn, wij ondersteunen actief elk initiatief van onze Jeugdraad in het organiseren van evenementen. Wij hebben op de gemeenteraad de vraag echter wel gesteld of dit nu het nieuwe beleid richting het Marca is, los van dit evenement, zullen er in de toekomst meer fuiven en feestevenementen gepland worden? De bevoegde schepen reageerde dat hier een uitzondering wordt gemaakt omdat de Jeugdraad het organiseert en dit niet de bedoeling is in de toekomst vaker te doen. In onze ogen zien we -na ook enkele eetfestijnen die in de kerk georganiseerd worden- de lijnen van wat kan rond de begraafplaats echter telkens verschuiven. Dit kan niet zonder publiek debat.

Vergroening landschap
In een Radio 2 interview verkondigde de burgemeester dat hij in gesprek is met landbouworganisaties omtrent de vergroening van ons landschap. Dit overleg vindt op dit moment echter niet plaats, op de gemeenteraad stelden we hier een vraag over. De burgemeester zal éénmaal het meerjarenplan becijferd is blijkbaar wel degelijk nog overleggen. We kijken er naar uit.

Meer lezen:

verslag gemeenteraad 26/02 (besluitenlijst)

(verslag gemeenteraad notulen - wordt gepubliceerd na goedkeuring in zitting op 26 maart 2019)

zittingsverslag gemeenteraad 26/02 (audio)

verslag OCMW-raad 26/02 (besluitenlijst)

(verslag OCMW-raad notulen - wordt gepubliceerd na goedkeuring in zitting op 26 maart 2019)

zittingsverslag OCMW-raad 26/02 (audio)

Gemeenteraad 29/01/2019

De gemeenteraad wordt vanaf nu opgenomen, maar enkel een geluidsfragment wordt online geplaatst: waarom beginnen we niet onmiddellijk met een live-stream? Het antwoord dat we kregen: raadzaal is daar niet ideaal voor, blijkbaar te klein, maar bestuur wil in de toekomst een nieuwe zaal.

European Disability Card

Maarkedal doet mee met een piloot-project, de European Disability Card. Mensen met een beperking die deze kaart aanvragen kunnen bij de deelnemende Maarkedalse organisaties en verenigingen bepaalde voordelen krijgen. 
Wij zijn voor elk initiatief die het leven van mensen met een beperking comfortabeler maakt. Dit label is echter geen grondige aanpak van infrastructuur. Het is nog een extra vrijblijvend initiatief waarvan er al zoveel in Vlaanderen bestaan, met alle labels zien mensen vaak door het bos de bomen niet meer. Er is noodzaak aan uitgebouwde infrastructuur op maat van mensen met een beperking. De EDC is een schemerwolk waar niet duidelijk is welke voordelen worden toegekend en wie er zal aan deelnemen. Nog een detail: het wordt door geen enkel van onze buurlanden meegedragen.

Meer lezen:

verslag gemeenteraad 29/01 (besluitenlijst)

verslag gemeenteraad 29/01 (notulen)

zittingsverslag gemeenteraad 29/01 (audio)

verslag OCMW-raad 29/01 (besluitenlijst)

verslag OCMW-raad 29/01 (notulen)

zittingsverslag OCMW-raad 29/01 (audio)

Eedaflegging gemeente- en OCMW-raad - 02/01/2019

Deze avond werd de nieuwe gemeente- en OCMW-raad voor de legislatuur 2019 – 2024 ook in onze gemeente geïnstalleerd. De oppositie bestaat uit twee fracties, 5 zetels voor CD&V Vooruit en 1 zetel voor KoMop Maarkedal. Ook de meerderheid ziet er anders uit, N-VA en Open VLD tellen nu respectievelijk 8 en 3 zetels.
Voor CD&V treedt een uiterst ervaren fractie in de arena. Marc Bauwens begint aan zijn zevende legislatuur en is met een straat voorsprong het meest ervaren gemeenteraadslid. Herman De Coker begint aan zijn vijfde termijn, Hilde De Maeseneire aan haar vierde en Herman Van Boven neemt voor de derde keer plaats in de raad. Ook het jongste fractielid, Simon Van Quickelberghe, loopt zich warm voor zijn tweede termijn, hij wordt ook fractieleider. Herman Van Boven vertegenwoordigde onze fractie reeds twee legislaturen in de politieraad en blijft dat ook de volgende jaren doen. Elke De Clercq en Jurgen Vandeputte zetelen namens CD&V Vooruit in het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst, ook zij hebben er reeds zes jaar opzitten als OCMW-raadslid. Tonnen ervaring dus om de kritische stem in Maarkedal te verkondigen.

We hebben spijtig genoeg ook afscheid moeten nemen. Met Danny Provost, 12 jaar dienst, en Steven Lippens, 24 jaar dienst, verliest onze gemeenteraadsfractie twee bekwame en toegewijde leden. Ook in de OCMW-raad nemen we afscheid van Evelyne Platteau en Gerda Martens. We willen hen alle vier oprecht danken voor hun bijdrage aan het Maarkedal waar onze partij voor staat.

We steken niet onder stoelen of banken dat we het graag anders hadden gezien, maar ons grote aantal voorkeurstemmen toont ook duidelijk aan dat onze raadsleden nog altijd veel vertrouwen genieten van de Maarkedaller. En dat vertrouwen zullen we niet beschamen.

Nu kijken we vooruit met veel goesting. Ons project moet breed gedragen worden, onze ambitie is er om van Maarkedal morgen een betere plaats te maken. De verjonging en verruiming is ingezet, een werk van lange adem, maar wel met een duidelijke visie. Viktor Opsomer maakte als verruimingskandidaat  tijdens de gemeenteraadsverkiezingen een goede beurt. Hij zal als woordvoerder van de partij en fractie op de voorgrond treden, met het oog op de toekomst.

De oppositie is een essentieel onderdeel van een gezonde democratie, een meerderheid is maar zo sterk als haar oppositie. Wij dragen bij aan een betere besluitvorming: constructief waar mogelijk, kritisch waar nodig. Keihard oppositie voeren, in het belang van onze mooie gemeente, voor élke Maarkedaller. Dat beloven wij u!

Meer lezen:

verslag installatie gemeenteraad 02/01

verslag installatie OCMW-raad 02/01

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.